Beyne

PA manual (15-18 m / 600-1.000 l)

Boom de pulverizare

Rezervor

Pompa

Controlul și măsurarea presiunii

Pulverizarea circuitului lichidului

Diverse

Dimensiuni

Tratament de suprafață